ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี

 

           บริการจดทะเบียนพาณิชย์
เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการมักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการด้านจดทะเบียน ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล สามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว

           วัตถุประสงค์การจดทะเบียน
หากนิติบุคคลใด ๆ ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา 

          อัตราค่าบริการจดทะเบียนที่ให้บริการ 
1. จดทะเบียนบริษัท (15,000 บาท) สำหรับทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
***
รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว***
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
- บริการรับส่งเอกสาร 
2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ (8,000 บาท)
***
รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว***
- บริการจอง ชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
- บริการรับส่งเอกสาร 
3. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่แก้ไขกรรมการเข้าออก,เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการวัตถุประสงค์รายชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล
5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 
6. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม  
7. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่สถานประกอบการเพิ่ม (ลด) สาขาเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ 
8. จดเลิกกิจการและชำระบัญชี 

     ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาทำการรับบริการจดทะเบียนได้ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล มีบริการพนักงานรับส่งเอกสารและการรันตีความเร็วจดทะเบียนให้เสร็จด่วนตามที่คุณต้องการ

     สำนักงานเรายึดมั่นนโยบายการทำงานอย่างมีระบบ ตรงตามกำหนดเวลา จัดเก็บระบบเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้งานออกมามีคุณภาพ ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาพร้อมให้คำปรึกษา และชี้แจงประเด็นปัญหาทางบัญชี และภาษีอากรและที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
104 ซอยร่มเกล้า 19/7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
สาขา ลาดกระบัง
1842 ซอยลาดกระบัง 46/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ  094-4416155  02-0570695  (ID LINE)  tsa-accounting  E-mail : tsa-accounting@hotmail.com