ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี

 

          ปิดงบการเงิน จัดยื่นงบฯภ.ง.ด.50

รอบบัญชี แต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน แต่โดยส่วนใหญ่บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด จะจดทะเบียนให้รอบบัญชีเหมือน ๆ กันเพื่อสะดวกในการปิดงบการเงิน และจัดทำ ภงด.50 ยื่นสรรพากร รอบบัญชีของนิติบุคคลโดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้น 1 ม.ค. และไปสิ้นสุด 31 ธ.ค.ของทุกปี เพราะฉะนั้นการปิดงบการเงินระหว่างเดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม ของสำนักงานบัญชีจะยุ่งมากในช่วงดังกล่าว เนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาในการจัดยื่นชัดเจน งบการเงินที่ต้องจัดยื่นไปมี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำหนดไม่เกิน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชี ส่วน กรมสรรพากร กำหนดการยื่น ภงด.50 ไม่เกิน 150 วันหลังจากวันสิ้นรอบบัญชี ถ้าหากเกินจากเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับเกิดขึ้น ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร การลงบัญชีต่อเนื่องนอกจาก จะช่วยให้ท่านเจ้ากิจการมีเวลาในการสอบทานงบการเงินได้ถี่ถ้วน และอาจจะมีการปรับแก้ไขให้ทันเวลาก่อนยื่นเอกสารให้หน่วยงานราชการ ทุกอย่างยังมีเวลาถ้าหากมีการลงบัญชี และสรุปบัญชีทุกเดือน หรือทุกไตรมาส หรือถ้าหากเป็นงบจร หรืองบเร่ง ถ้าเราคำนวณระยะเวลาว่าทันก็จะรับงานไว้ แต่ถ้าไม่ทันก็จะแจ้งให้เจ้าของกิจการได้ทราบ ถ้าหากทันทางบริษัท ก็จะจัดเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษลุยงานเฉพาะงบการเงินนั้น ให้เสร็จทันและถูกต้องแม่นยำ ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจอย่างเร่งด่วนด้วย Email ทั้งเอกสารลงบัญชี และงบการเงิน ตามอนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย เพื่อให้ทันต่อการยื่นงบการเงิน และ ภ.ง.ด.50

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
104 ซอยร่มเกล้า 19/7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
สาขา ลาดกระบัง
1842 ซอยลาดกระบัง 46/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ  094-4416155  02-0570695  (ID LINE)  tsa-accounting  E-mail : tsa-accounting@hotmail.com