ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี

 

          จดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลห้างหุ้นส่วนฯบริษัท)

การจดทะเบียนพาณิยช์ ในส่วนของ บุคคลธรรมดา เช่นร้านค้า ค่าใช้จ่ายถูกสุด ซึ่งเจ้าของสามารถไปขอจดเองได้ ถ้าหากเตรียมเอกสารครบถ้วนจะไม่เสียเวลามากนัก โดยส่วนใหญ่ถ้าหากให้สำนักงานบัญชีเป็นผู้ดำเนินการให้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลักพัน เปรียบเทียบแล้วไม่สูงมากนักเนื่องจากจะเกิดภาระในฐานะผู้กระทำแทน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะมาจากหลายส่วน ถ้าหากท่านเจ้าของกิจการดำเนินการเอง ก็ต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทาง งานบริการลักษณะนี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการ ทำให้ค่อนข้างยุ่งยากถ้าหากเจ้าของกิจการดำเนินการเอง บางครั้งไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลายครั้งเขียนไม่ถูก ค่าใช้จ่ายเช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ลองเทียบกับจำนวนเงินที่เสียไปอาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำการจดห้างหุ้นส่วน จำกัด ต้องเตรียมชื่อของผู้ร่วมหุ้นไม่น้อยกว่า 2 คน และตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม การเตรียมเอกสารก็ต้องจัดพิมพ์ โดยซื้อแบบฟอร์มจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือไม่ก็ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต การเตรียมเอกสาร และจัดพิมพ์ยุ่งยากกว่าบุคคลธรรมดามาก ถ้าหากคนที่เคยจดทะเบียนบ่อยไม่ยาก แต่ถ้าหากคนไม่เคยจับทางด้านนี้ แค่คิดก็มือไม้พันกัน สำนักงานบัญชี แต่ละแห่งจะคิดค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าบริการแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้มาก ขึ้นอยู่กับการบริการหลังจากจดทะเบียนเสียมากกว่า 
การ จดทะเบียนบริษัทยุ่งยากที่สุด สำหรับคนที่ไม่เคยจด  เพราะต้องเตรียมเอกสารแบ่งออกเป็น 2 ชุด สำหรับกรมพัฒนาธุรกิจฯ เป็นการจดบริคณฑ์สนธิ และจดจัดตั้งบริษัท การจองชื่อ ได้ชื่อแล้วทำการจดบริคนฑ์สนธิ หลังจากนั้นรอระยะเวลาตามกฎหมายในการจดจัดตั้งบริษัท ทำให้เสร็จในวันเดียวกันไม่ได้เพราะกฎหมายกำหนด

เตรียมเอกสารเพิ่มอีกเพื่อทำการขอหมายเลขผู้เสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนนี้ใช้จดทางอินเตอร์เน็ตได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ข้อดีในการจดผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก ข้อเสียใช้ระยะเวลาในการอนุมัติค่อนข้างนาน สำหรับบางกิจการที่ต้องการความเร่งด่วนในการดำเนินกิจการ เนื่องจากต้องออกใบกำกับภาษีอาจไม่เหมาะสม

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
104 ซอยร่มเกล้า 19/7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
สาขา ลาดกระบัง
1842 ซอยลาดกระบัง 46/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ  094-4416155  02-0570695  (ID LINE)  tsa-accounting  E-mail : tsa-accounting@hotmail.com